preskoči na sadržaj
vijesti

Natječaj

NATJEČAJ

za

 

-nastavnik fizike-m/ž–određeno nepuno radno vrijeme, do 31 08.2019.-3,5 sati tjedno.

-nastavnik fotofizike-m/ž–neodređeno nepuno radno vrijeme, 3,5 sati tjedno.

Uvjeti: prof./mag. eduk. fizike, dipl.ing./mag. fizike

-stručni učitelj frizer-m/ž- neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno.

Uvjeti: majstor frizer ili frizer s položenim majstorskim statusom i s položenim pedagoško-psihološkim obrazovanjem, frizer. 5 godina staža u struci

 

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18).

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):

 1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci

 2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

 3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

 5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

 6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)

 7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)

 8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)

 9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):

 1. isprava o utvrđenom statusu

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  Škole u roku 8 dana od objave natječaja.

Informacije na telefon 4886 183.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Borić Hrvoj  datum: 3. 12. 2018. 08:44

Nastavnik matematike

Hitno potrebna zamjena za nastavnika matematike.

Puno radno vrijeme.

Moguć i dopunski rad (10 satri tjedno)

Početak 05.11.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Borić Hrvoj  datum: 31. 10. 2018. 11:03

Spremačica Vijest ima dokument u privitku

 

 

NATJEČAJ                           23.-31.10.2018.

za

 

-spremačica-m/ž–određeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno.

                          -zamjena za bolovanje

 

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18).

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):

 1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci

 2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

 3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

 5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

 6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)

 7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)

 8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)

 9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):

 1. isprava o utvrđenom statusu

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  Škole u roku 8 dana od objave natječaja.

Informacije na telefon 4886 183.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Borić Hrvoj  datum: 23. 10. 2018. 08:44

prof. računalstva

NATJEČAJ

za

-nastavnik računalstva-m/ž–neodređeno nepuno radno vrijeme-28 sati tjedno.

Uvjeti: prof. matematike i informatike, dipl. inž. elektrotehnike, dipl. informatičar, i dr. prema članku 2. točka 22. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99).

 

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14, 7/17 i 68/18).

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):

 1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci

 2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

 3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

 5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

 6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)

 7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)

 8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)

 9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):

 1. isprava o utvrđenom statusu

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  Škole u roku 8 dana od objave natječaja.

 

Informacije na telefon 4886 183.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Borić Hrvoj  datum: 11. 10. 2018. 08:18

Knjižničar/ka Vijest ima dokument u privitku

NATJEČAJ

za

-stručni suradnik knjižničar-m/ž–neodređeno puno radno vrijeme-40 sati tjedno.

Uvjeti:           Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99).

 

Nepostojanje zapreke za rad u školi prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13,152/14 i 7/17).

Svi kandidati dostavljaju potrebne dokumente (preslike) kojima dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta.

Kandidati koji imaju prednost pri zapošljavanju, prema posebnim propisima, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju prednost.

Zakon o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, članak 101. (Narodne novine broj 121/17):

 1. rješenje o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdu o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz domovinskog rata ili dragovoljca iz domovinskog rata, ne stariji od šest mjeseci

 2. dokaz o nezaposlenosti-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana

 3. preslika pravomoćnog rješenja ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja

 4. dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kad se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi

 5. potvrda poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju kad se na natječaj ili oglas javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji)

 6. preslika pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na natječaj javljaju djeca živućih hrvatskih branitelja)

 7. potvrda o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja)

 8. rodni list (ako se na natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja)

 9. rješenje o priznatom statusu člana obitelji stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

 

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https//branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, članak 9. (Narodne novine broj 157/13 i 152/14):

 1. isprava o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, članak 48. f (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 184/13):

 1. isprava o utvrđenom statusu

 2. dokument o prestanku radnog odnosa

 

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, članak22.

 

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu  Škole u roku 8 dana od objave natječaja.

 

Informacije na telefon 4886 183.

  :: opširnije :: 


objavio: Marija Borić Hrvoj  datum: 3. 9. 2018. 09:58
 


TražilicaPitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Anketa
Navedi razlog upisa u ovu školu:

Oglasna ploča

 

VAŽNE POVEZNICE

preskoči na navigaciju